profizmus. empátia. szakértelem.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés azért szükséges, hogy a betegek eredményes kezelését elősegítsük, egészségi állapotát nyomon követhessük.

A Colorectal Onkosebészeti Kft. az adatfeldolgozás során a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően jár el.

A Colorectal Onkosebészeti Kft. által üzemeltetett bejelentkezési rendszer igénybevétele egyszeri adatszolgáltatáshoz kötött, melynek célja az érintettek és az orvosi kezelésükhöz kapcsolódó dokumentációk összekötése.

A szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükséges az érintettek bizonyos személyes és személyazonosító adatainak (például nevének, születési dátumának, e-mail címének, telefonszámának, TAJ szám) megadása, illetve ismerete.

A Colorectal Onkosebészeti Kft. minden szükséges lépést megtesz azért, hogy biztosítsa a rendelkezésére bocsátott személyes és személyazonosító adatok biztonságát a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során.

A kezelt adatok orvosi titoknak minősülnek, azok harmadik személyhez kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy törvényi felhatalmazás esetén kerülhetnek.

Az adatok továbbítása minden esetben az érintett hozzájárulásával, illetve törvényi felhatalmazás mellett történhet.

A Colorectal Onkosebészeti Kft. gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, ennek biztosítására megtesz minden szükséges szervezési és technológiai lépést. Több lehetséges megoldás közül azt választja, ami az adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az indokolatlanul nagy nehézséggel jár.

A Colorectal Onkosebészeti Kft. adatvédelmi felelősének feladata a vonatkozó szabályok betartatása, az adatkezeléssel összefüggő tevékenység ellenőrzése, a kapcsolódó új technológiák alkalmazásának kezdeményezése.